Webinar giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020

Webinar giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020

Liên minh không rác Việt Nam tổ chức buổi webinar nhằm Giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020 Buổi webinar được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021 qua nền tảng Zoom...