Hướng đi của rác thải nhựa nhập khẩu

Câu hỏi 1. Điều gì đã tạo động lực cho việc phát triển phim tài liệu “Hướng đi cho rác nhựa nhập khẩu” Trả lời: Hiện nay ở Việt Nam vấn đề rác thải nhựa nhập khẩu chưa được quan tâm nhiều. Chúng tôi là một trong những tổ chức đầu tiên quan tâm đến vấn đề...