Tham vấn đề xuất định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs)

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nhà sản xuất, nhập khẩu một số loại sản phẩm, bao bì sẽ có trách nhiệm tái chế các sản phẩm, bao bì...

Lễ hội Trường học Không rác và Hội nghị thường niên 2022

Được khởi xướng bởi Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA), Lễ hội trường học Không rác lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2021 tại Hà Nội. Sự kiện đã nhận được những phản hồi tích cực từ các trường học, đối tác trong mạng lưới. Tiếp nối thành công đó, Lễ hội trường học...

Thử thách Không rác dành cho phóng viên môi trường

Thử thách không rác 2022 là một hoạt động do Liên minh Không rác Việt Nam (Vietnam Zero Waste Alliance) khởi xướng, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment). Hoạt động nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò các nhà báo, phóng viên...

Tái chế có thực sự hiệu quả

“Tái chế có thực sự hiệu quả???” là câu hỏi được đặt ra khi con số 5% chất thải nhựa được thực sự tái chế hàng năm tại Mỹ. Vì vậy 95% ,còn lại đã được xử lý bằng việc chôn lấp hoặc đưa ra đại dương hoặc nằm rải rác trong khí quyển. Người Mỹ đã thải bỏ 51...

Đồ ăn mang đi (take-away) và sự phát triển bao bì nhựa ở Brazil

Đại dịch Covid-19 đã khiến lượng tiêu thụ thực phẩm mang đi (take-away) tăng lên nhanh chóng, cùng với đó là nhu cầu của những sản phẩm đóng gói, ống hút, cốc, đĩa, dao, kéo, tất cả đều làm từ nhựa. Tiêu thụ nhựa trong lĩnh vực giao đồ ăn đã tăng 46% chỉ trong 3 năm...