Liên Minh Không Rác Việt Nam

TẠO DỰNG TƯƠNG LAI

“Chúng tôi là một mạng lưới các tổ chức và công dân cùng chia sẻ chiến lược áp dụng các biện pháp thực hành không rác thải để quản lý tốt hơn chất thải rắn, giảm thiểu nhựa, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường của Việt Nam. Phương pháp tiếp cận không rác thải, được gọi là “R”, bao gồm Từ chối (sử dụng các mặt hàng không thiết yếu); Thiết kế lại (mô hình kinh doanh, hàng hóa và bao bì); Giảm thiểu (chất thải); Tái sử dụng; Làm thối rữa (nghĩa là ủ phân); Tái chế; Thu hồi; và Quản lý chất thải.

Bằng cách xây dựng một liên minh quốc gia mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các thành viên và thí điểm các mô hình giảm thiểu rác thải ở quy mô cộng đồng, chúng tôi sẽ nâng tầm vấn đề không rác thải để được xã hội Việt Nam chấp nhận rộng rãi như một cách tiếp cận đúng đắn trong quản lý rác thải và như một lối sống đáng ngưỡng mộ.

VZWA được thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2017, sau khi tập hợp khởi động gồm 50 cá nhân và đại diện tổ chức đang làm việc trên khắp Việt Nam nhằm cải thiện quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.

VZWA ANNUAL PLAN

Kế hoạch hàng năm của VZWA là bản tóm tắt kế hoạch cá nhân của tất cả các thành viên tổ chức cốt lõi cộng với kế hoạch chung của VZWA do điều phối viên chịu trách nhiệm. Nó được phát hành hàng năm vào ngày 1 tháng 4.

LIÊN MINH KHÔNG RÁC VIỆT NAM

Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA) được thành lập vào năm 2017 dưới sự hỗ trợ của tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE). Chúng tôi là một mạng lưới xã hội bao gồm các tổ chức và cá nhân có cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ mục tiêu áp dụng các giải pháp không rác để quản lý tốt hơn chất thải rắn, giảm nhựa, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tầm nhìn

VZWA trở thành một trung tâm cung cấp thông tin, kiến thức và giải pháp bền vững cho các vấn đề quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải nhựa nói riêng.

Đến năm 2030, thực hành Không Rác được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Sứ mệnh

VZWA tập hợp các cá nhân và tổ chức có chung mục tiêu thúc đẩy thực hành Không Rác thông qua chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm hợp tác xây dựng và thực hiện các sáng kiến chung phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Zero Waste Hierachy

Tiếp cận Không rác

Các thực hành Không rác ("R’s”), được áp dụng theo trật tự ưu tiên, bao gồm Từ chối (từ chối sử dụng các mặt hàng không thiết yếu); Thiết kế lại (mô hình kinh doanh, hàng hóa và bao bì); Giảm thiểu (hạn chế tiêu dùng quá mức); Tái sử dụng; Tái chế/ Ủ rác hữu cơ (làm phân vi sinh); Phục hồi vật liệu; và Quản lý chất thải còn lại.

CHIẾN LƯỢC TRỤ CỘT CỦA VZWA

05 chiến lược trọng tâm là:

  1. Xây dựng các mô hình thực hành Không rác thông qua chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm; hợp tác xây dựng và thực hiện các sáng kiến chung phù hợp với bối cảnh Việt Nam;
  2. Thúc đẩy các hợp tác trong hệ sinh thái Không rác;
  3. Thúc đẩy thực hiện hiệu quả và cải thiện các chính sách ở các cấp trung ương và địa phương liên quan tới phân loại chất thải rắn tại nguồn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và kinh tế tuần hoàn;
  4. Tăng cường năng lực cho các thành viên và mở rộng mạng
    lưới;
  5. Xây dựng và thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền
    thông chung giữa VZWA và các thành viên trong Mạng lưới.

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN NGAY HÔM NAY!

Bạn muốn tạo ra sự khác biệt? Bạn có muốn làm điều gì đó hài lòng và phục vụ tốt cho cộng đồng của mình không? Hãy trở thành TNV ngay hôm nay. Điều kiện duy nhất bạn cần là tình yêu dành cho môi trường của chúng ta!

Tham gia vàoQuyên tặng