Lễ hội trường học không
Slide Background
VIETNAM ZERO WASTE ALLIANCE
Join us

“KHÔNG RÁC” LÀ GÌ?

“Không Rác: Bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên bằng cách sản xuất, tiêu thụ có trách nhiệm, tái sử dụngthu hồi có trách nhiệm các sản phẩm, bao bì và vật liệu mà không cần đốtkhông thải ra đất, nước hoặc không khí đe dọa môi trường hoặc sức khỏe con người.”

TỪ CHỐI

Từ chối trở thành một phần của chủ nghĩa tiêu dùng lãng phí bằng cách mua các mặt hàng không có hoặc ít bao bì sử dụng một lần.

THIẾT KẾ LẠI

Thay đổi hệ thống để hướng tới mô hình vòng lặp khép kín; thiết kế lại hệ thống để tránh tiêu dùng không cần thiết và/hoặc lãng phí. 

GIẢM THIỂU

Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu số lượng và các ảnh hưởng độc hại của tài nguyên, sản phẩm, bao bì và vật liệu đến sức khỏe môi trường, động vật và môi trường

TÁI SỬ DỤNG

Các sản phẩm hoặc nguyên liệu được sử dụng lại cho cùng một mục đích hoặc các mục đích tương tự, bằng cách giữ lại giá trị, tính hữu dụng và chức năng. 

TÁI CHẾ/Ủ PHÂN

Chất thải được tái xử lý cơ học thành các sản phẩm hoặc vật liệu xử lý sinh học, đảm bảo đủ điều kiện trở lại đất, mà không sử dụng phương pháp đốt

PHỤC HỒI VẬT LIỆU

Hoạt động nhằm phục hồi các nguyên vật liệu từ các phương pháp tối ưu phía trên.

QUẢN LÝ CHẤT THẢI TỒN DƯ

Xử lý rác thải bị lãng phí theo cách không gây ảnh hưởng đến môi trường hoặc sức khỏe con người.  

CÁC DỰ ÁN

Chúng tôi đã kết nối các tập thể, cá nhân để đưa mục tiêu “KHÔNG RÁC” đến các cộng đồng ở Việt Nam!

TIN TỨC

BAN ĐIỀU HÀNH

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các thành viên nòng cốt trong ban điều hành vì sự đóng góp của họ đối với một thế giới “KHÔNG RÁC”!

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Chân thành cảm ơn các đối tác, bạn bè quốc tế của chúng tôi, những người luôn đóng một vai trò quan trọng trong hành trình vì một thế giới xanh & sạch hơn!

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY!

Bạn muốn làm cho một sự khác biệt? VZWA chào đón các tình nguyện viên. Thứ duy nhất bạn cần có là cam kết của bạn với môi trường và cộng đồng của chúng tôi!