Báo cáo đánh giá chất thải và kiểm toán nhãn hiệu 2018-2020

Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rác thải. Các bãi rác đã bị lấp đầy, nhựa tràn lan trong môi trường và các giải pháp xử lý chất thải sai lầm đang góp phần gây ô nhiễm nhiều hơn thay vì giải quyết gốc rễ của vấn đề.
Trong giai đoạn 2018-2020, Liên Minh Không Rác Việt Nam đã tiến hành một loạt các cuộc kiểm toán chất thải để tạo ra dữ liệu quan trọng, cụ thể tại tám khu vực ven biển: Hạ Long, Cát Bà, Nam Định, Đà Nẵng, Sa Huỳnh, Cù Lao Chàm, Hội An và Phú Yên. Tổng cộng, 16.730 kg rác đã được phân loại, bao gồm gần 55.000 mảnh nhựa có nhãn hiệu.
 
Trong ấn phẩm “Báo cáo Đánh giá Chất thải và kiểm toán nhãn hiệu Việt Nam 2018-2020: Những Điểm nổi bật và Khuyến nghị để Khởi xướng Tiếp cận Không Chất thải ở Việt Nam”, Liên Minh Không Rác Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp giảm thiểu chất thải và sớm chuyển đổi sang nền kinh tế tái sử dụng-nạp lại.

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN NGAY HÔM NAY!

Bạn muốn tạo ra sự khác biệt? Bạn có muốn làm điều gì đó hài lòng và phục vụ tốt cho cộng đồng của mình không? Hãy trở thành TNV ngay hôm nay. Điều kiện duy nhất bạn cần là tình yêu dành cho môi trường của chúng ta!

Đăng kí TNVTài trợ