Thêm một địa điểm du lịch cấm túi nilon và nhựa dùng một lần

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa – Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô, sau 1 năm thực hiện thí điểm Đề án Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa (Đề án 175), nhận thức, thói quen, hành vi của nhân dân, du khách trong bảo vệ môi trường biển đảo đã có nhiều thay đổi...