Ngày Tái Đong Đầy Toàn Cầu 2022

Ngày Tái Đong Đầy Toàn Cầu 2022

Ngày Tái Đong đầy Toàn cầu (WRD) là chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về ô nhiễm nhựa và hướng tới một lối sống ít rác thải hơn.

?Việc sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần quá nhiều đang tạo ra một cuộc khủng hoảng cho môi trường toàn cầu và thậm chí là con người. Chúng ta đã sử dụng hàng triệu tấn mỗi năm trên toàn Thế giới và một điều rất rõ ràng rằng nếu chỉ tái chế không thì chưa thể giải quyết các vấn đề về nhựa.

?Nhựa không chỉ là nguyên nhân gây ra ô nhiễm, mà chúng còn là điểm mấu chốt của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Nhựa còn xâm nhập vào cơ thể người qua không khí mà chúng ta hít thở và qua thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày.

?Bên cạnh đó, việc sản xuất và xử lý nhựa (đặc biệt là chôn lấp) đang gây ra một sự ảnh hưởng xấu tới cộng đồng có thu nhập thấp bằng các vấn đề như ô nhiễm không khí, nước và đất. Giải pháp khẩn cấp nhất của chúng ta hiện tại là chuyển sang lối sống bền vững hơn, đảm bảo cho tương lai bằng cách tái sử dụng và tái đong đầy tại các cửa hàng, trung tâm thay vì đến và mua một cốc nhựa dùng một lần.

♻️Chúng ta đang có đầy đủ điều kiện để thay đổi những thói quen chưa tốt đó và một tương lai của lối sống tái sử dụng, tái đong đầy là hoàn toàn khả thi. Hướng tới việc phát triển rộng rãi lối sống này, chúng ta cần tạo ra một phong trào toàn cầu để cho phần còn lại của thế giới hiểu và áp dụng giải pháp đơn giản nhưng lại rất hữu ích, điều đó có thể bảo vệ môi trường, đại dương và con người trên trái đất.

?????̀? ???̂́ ??̀? đ?̂̉ ??́? đ??? đ?̂̀? ??????

????̣? ??́? ??̛̉ ??̣??: Thực hiện một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn và chuyển từ nhựa sử dụng một lần sang sử dụng nhiều lần.

???̀? ???̂́? đ?̣? đ??̂̉? ??? ???́? ??́? đ??? đ?̂̀? ???̣̆? ??̛̉ ??̣?? ??̂́?/??̀?? ??̛?̛́? ???? ???? ??́ ???̂?:Tìm địa điểm gần vị trí của bạn.

??????̂̀? ??̉? ??̛́?? ??? ??̛̣ ???? đ?̂̉?: Cho thế giới thấy một tương lai có thể tái sử dụng, bằng cách chia sẻ ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội (sử dụng hashtag #WorldRefillDay)