Webinar giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020

Webinar giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020

Liên minh không rác Việt Nam tổ chức buổi webinar nhằm Giới thiệu và thảo luận các điểm nổi bật trong Báo cáo đánh giá chất thải rắn và kiểm toán nhãn hiệu tại Việt Nam 2018-2020

Buổi webinar được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2021 qua nền tảng Zoom và chia sẻ trực tiếp trên nền tảng Facebook, với sự hỗ trợ điều khiển kỹ thuật từ GAIA Phillipines. Đại diện Liên minh Không rác Việt Nam, bà Quách Thị Xuân đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính bằng slides. Hơn 100 người đã đăng ký tham gia, 18 thành viên của các tổ chức thành viên và đối tác của Liên minh Không rác Việt Nam được mời tham gia nhóm điều hành để chia sẻ và trả lời các câu hỏi thảo luận của khán giả. Mặc dù chương trình chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút, nhóm điều hành đã nhận được 19 câu hỏi trực tiếp trên nền tảng Zoom và hơn 10 câu hỏi qua email, facebook.

Quý khán giả chưa có thời gian tham gia webinar, có thể theo dõi nội dung buổi thảo luận qua đường link lưu trữ sau:

https://zoom.us/rec/share/UTr8r2IKc-avXPTPLLn1qmXY4dFCN0o_XZHApaFH74vKbilRi-7h3fHFZzISHZr7.P2akqsF09JEEmfjC

Mật khẩu: ?Z78j4EC

Tài liệu báo cáo được cập nhật đầy đủ theo địa chỉ: www.zerowastevietnam.org/vi/bao-cao-hoat-dong-2018-2020

Thông tin thêm vui lòng liên hệ: Bà Quách Thị Xuân, Điều phối quốc gia, Liên minh Không Rác Việt Nam. Email: quachthixuan@gmail.com